ברוכים הבאים לבית חינוך

שש שנתי בן גוריון

בית למנהיגות ומצויינות

מסומן בסגול – מבחנים הספציפיים למגמות בלבד
תאריך יום מקצוע
8.4.18 א' מתכונת באנגלית
10.4.18 ג' מתכונת במעבדה ביולוגיה (א'+ב')
11.4.18 ד' מתכונת גיאוגרפיה- יא7 בלבד
13.4.18 ו' מתכונת הנדסת תוכנה – יא6 בלבד
22.4.18 א' מתכונת ראשונה מתמטיקה
26.4.18 ה' מתכונת בהיסטוריה
29.4.18 א' מתכונת שנייה מתמטיקה
2.5.18 ד' מתכונת בלשון
6.5.18 א' מתכונת מתוקשבת- גיאוגרפיה
מתכונת בפרסית
מתכונת בכימיה
7.5.18 ב' בגרות הנדסת תוכנה
9.5.18 ד' בגרות בביולוגיה- מעבדה
13.5.18 א' בגרות פנימית באנגלית
17.5.18 ה' בגרות בתנ"ך
24.5.18 ה' בגרות במתמטיקה
28.5.18 ב' בגרות פנימית גיאוגרפיה (א'+ב')
מתכונת בפיסיקה
30.5.18 ד' מתכונת בע"פ בתלמוד

 

31.5.18 ה' מתכונת בע"פ תלמוד (עם כל הגוש)
1.6.18 ו' בגרות בע"פ תלמוד
3.6.18 א' מתכונת מועד ב' גיאוגרפיה- יב7
בגרות בע"פ תלמוד
4.6.18 ב' בגרות בכימיה
7.6.18 ה' בגרות בהיסטוריה
10.6.18 א' מתכונת חנ"ג
13.6.18 ד' בגרות פרסית
מתכונת בכתב- תלמוד
17.6.18 א' מתכונת בכתב תלמוד
18.6.18 ב' בגרות בלשון
21.6.18 ה' בגרות גיאוגרפיה- יא7
בגרות בכתב – תלמוד
2.7.18 ב' בגרות בחנ"ג
5.7.18 ה' בגרות בפיסיקה
הגדרות כלליות כניסה למערכת